ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΡΓΑ

Αξιοσημείωτα έργα

Delimara LNG Regasification Terminal

Pulling 150kV cables 1x2000mm2

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις οργάνων

Μάλτα 2016

VTT Vasilikos Oil Terminal - Jetty

Εγκαταστάσεις οργάνων

Κύπρος 2013-2015

Erection of Unit IV & V(459MW) Vasilikos Combined Cycle Power Plant

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις οργάνων

Κύπρος 2007-2011

Hellenic Petroleum Elefsis Refinery Upgrade Project

Erection of Area II (10 Units)

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις οργάνων

Ελευσίνα - Ελλάδα 2011 - 2012

Erection of New CDU Complex Motor Oil

Εγκαταστάσεις οργάνων

Motor Oil Hellas - Διυλιστήρια Κορίνθου  

Ελλάδα 2009 – 2010

Revamping of NEWCO FERRONIKELI LLC industry

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις οργάνων

Κόσοβο 2006-2008

Electromechanical Erection of FCC Naptha Desulphurization Unit 9200

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις οργάνων

Ελληνικά Πετρέλαια Ασπροπύργου

Ελλάδα 2006 – 2008

Project 2141 : Refinery Expansion Motor Oil

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις οργάνων

Motor Oil Hellas - Διυλιστήρια Κορίνθου  

Ελλάδα 2004 - 2005

Electrical Works on war ships

Ελληνικά Ναυπηγεία

Σκαραμαγκάς Ελλάδα 2000 - 2009

Electrical works for train revamping

Ελληνικά Ναυπηγεία

Σκαραμαγκάς Ελλάδα 2000 - 2009

Erection of DEPA LNG Tank Revithoussa island

Εγκαταστάσεις οργάνων

Ρεβυθούσσα Ελλάδα 1998-1999

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι