Διυλιστηριακές εγκαταστάσεις

 • DELIMARA LNG REGASIFICATION TERMINAL / J&P AVAX-Electrogas Malta/ (E&I) / 2015-16, Malta
 • VTT VASILIKOS OIL TERMINAL TANK FARM & JETTY / J&P Overseas-J&P Energy-VTTi / (I) / 2013-15, Cyprus
 • CALIBRATION OF REFINERY INSTRUMENTS, 3 YEAR CONTRACT / Motor Oil Hellas / (I) / 2007-12 & 2016-18
 • INSTALLATION OF REMOTE CONTROLLED FIRE FIGHTING SYSTEM / Hellenic Petroleum Megara Tank Farm / (E&I) / 2015-16
 • UNIT U100 UPGRADE WORKS & ERECTION OF F151 FURNACE / Motor Oil Hellas / (E&I) / 2014
 • INSTRUMENTATION WORKS FOR UNITS U1500-2100-2200-2500-2600 / Motor Oil Hellas / (E&I) / 2013
 • ELEFSIS REFINERY UPGRADE PROJECT (ERUP) – ERECTION AVTIVITIES FOR AREA II (1O UNITS) / Sitie Impianti-Hellenic Petroleum / (E&I) / 2011-12
 • PROJECT 5226 – INSTRUMENT INSTALLATION FOR NEW POWER PLANT & DCS HOT TRANSFER / Motor Oil Hellas / (E&I) / 2011
 • PROJECT 2279 – NEW CDU COMPLEX – ERECTION OF 4 UNITS / Sitie Impianti-Motor Oil Hellas / (I) / 2009-10
 • PROJECT 5324 – ERECTION OF NEW LPG BULLETS / Motor Oil Hellas / (E&I) / 2009-10
 • UPGRADE OF UNITS CDU-III & CDU-IV / Motor Oil Hellas / EKME-Hellenic Petroleum / (E&I) / 2008-09
 • ELECTROMECH. ERECTION OF FCC NAPTHA DESULPHURIZATION UNIT / Motor Oil Hellas / (E&I) / 2006-08
 • ERECTION OF INTEGRATED POWER STATION 15,5MW AT REVITHOUSSA ISLAND / Athena-DEPA / (E) / 2008
 • INSTALLATION OF NEW PUMPS FOR FUEL OIL LOADING SYSTEM / EKME-Hellenic Petroleum / (E) / 2008
 • ERECTION OF FILTRATION SYSTEM OF SLURY OIL FCC U-4100 / Metron-Hellenic Petroleum / (E) / 2007
 • UPGRADE OF TRUCK LOADING STATION / Motor Oil Hellas / (E&I) / 2005-06
 • REFINERY EXPANSION-ERECTION OF HYDROCRACKER UNIT / JV Sitie-Tozzi - Motor Oil Hellas / (E&I) / 2004-05
 • UPGRADE OF LUBE OIL MIXING FACILITIES / EKO-ELDA / (E) / 2004
 • REVAMPING OF FCC UNITS U-4100-4200-3600 / Schneider Electric-Hellenic Petroleum / (E&I) / 2004
 • ERECTION OF TRUCK LOADING TERMINAL / 3KΠ-Motor Oil Hellas / 2003
 • ERECTION OF POLYPROPYLENE UNIT / J&P AVAX-EKO THESSALONIKI / (E&I) / 2000-01
 • ERECTION OF REVITHOUSSA LNG TERMINAL / ABB-DEPA / 1998-99
 • RELOCATION OF MEROX UNIT III / PETROLA REFINERY / (E&I) / 1997
 • ERECTION OF CRUDE OIL DISTILATION UNIT CDU-III / PETROLA REFINERY / (E&I) / 1994
Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι