Υποσταθμοί μέσης τάσης

  • UPGRADE & MODIFICATION WORKS OF S/S 6001, 6002 AND 6003 / ABB – HELLENIC PETROLEUM ELEFSIS REFINERIES / (E) / 2011-12
  • ELECTROMECHANICAL ERECTION OF S/S S-6Α / MOTOR OIL HELLAS / (E) / 2009
  • REROUTING OF UNDERGROUND CABLES AT S/S-01 / HELLENIC PETROLEUM ELEFSIS REFINERIES / (E) / 2009
  • POWER SUPPLY OF S/S S-5 FROM S/S S-0 AND REPLACEMENT OF CABLES / MOTOR OIL HELLAS / (E) / 2008-11
  • ERECTION OF S/S R-7420 / SCHNEIDER ELECTRIC – HELLENIC PETROLEUM / (E) / 2008
  • REVAMPING OF SUBSTATIONS S/S01, 02 &03 / HELLENIC PETROLEUM ELEFSIS REFINERY / (E) / 2005
  • REVAMPING OF SUBSTATION R7100 / SCHNEIDER ELECTRIC – HELLENIC PETROLEUM / (E) / 2004
  • MODERNIZATION OF S/S R-7540 / HELLENIC PETROLEUM / (E) / 1999
  • EXTENSIONS – MODIFICATIONS OF S/S R-7400 & R-7600 / HELLENIC PETROLEUM / (E) / 1999
  • INSTALLATION OF ERS-EMMS-APS SYSTEMS ON SUBSTATIONS / HELLENIC PETROLEUM / (E) / 1998-99
Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι