Σταθμοί παραγωγής ενέργειας

  • ERECTION OF STEAM AND GAS TURBINES FOR UNITS IV & V (459MW) OF VASILIKOS COMBINED CYCLE POWER STATION / J&P AVAX – CYPRUS ELECTRICAL AUTHORITY / 2007-11
  • ELECTRICAL WORKS CONCERNING UNIT III AT MEGALOPOLIS PPC PLANT / PUBLIC POWER CORPORATION / (E) / 2007-09
  • ERECTION OF WIND FARM – RHODES ISLAND / ABB / (E) / 2002
  • ERECTION OF 3 DIESEL UNITS 23,4MW POWER STATION, RHODES ISLAND / PUBLIC POWER CORPORATION / (E) / 1997-98
  • ERECTION OF COMBINED CYCLE POWER STATION, RHODES ISLAND / PUBLIC POWER CORPORATION / (E) / 1996
  • ERECTION OF HYDROELECTRIC POWER STATION, GLAUKOS PATRA / ABB- PUBLIC POWER CORPORATION / (E) / 1996
  • ERECTION OF COMBINED CYCLE POWER STATION, LAVRION / PUBLIC POWER CORPORATION / (E) / 1995
  • ERECTION OF STEAM TURBINE, GAS TURBINE & BOILER FOR COMBINED CYCLE POWER STATION, CHANIA / ABB- PUBLIC POWER CORPORATION / (E) / 1994-95
  • ERECTION OF 2pcs 20MW GAS TURBINES / SULZER-ABB-HELLENIC PETROLEUM/ (E) / 1989
  • ERECTION OF 16MW STEAM TURBINE / BBC-HELLENIC PETROLEUM / (E) / 1987
Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι