Οργανόγραμμα

Το οργανόγραμμα της ΤΕΚΑΜ μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε μια αποτελεσματική αποσαφήνιση των καναλιών επικοινωνίας και των τομέων ευθύνης τόσο εσωτερικά όσο και με τους πελάτες. Παράλληλα, παρέχει όλες τις σχέσεις και ρόλους μέσα στην εταιρεία προκειμένου να μας εξασφαλίσει ότι θα διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας.

 Capture gr

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι