ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΣΤΑΣΕΙΣ

 

KAVALA PROJECT

 Η ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιβεβαιώνοντας την εξειδίκευσή της σε έργα κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, σταθμών παραγωγής ενέργειας και βαριάς βιομηχανίας, ανέλαβε για λογαριασμό της «ENERGEAN OIL AND GAS S.A.» το έργο  «Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και οργάνων, offshore-onshore εγκαταστάσεων και καλωδιακού δικτύου». Η ENERGEAN που σήμερα εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα και τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στον Πρίνο, αναθέτει στην ΤΕΚΑΜ, ως έμπειρη εταιρεία, την εκτέλεση του έργου, ένα απαιτητικό και δύσκολο έργο που στόχο έχει να επαναλειτουργήσει βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τα έργο έχει συμβατική διάρκεια έναν (1) χρόνο και θα λάβει χώρα στις χερσαίες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις της, στον κόλπο της Καβάλας και στην Νέα Καρβάλη.

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι